İŞYERİ BİLDİRGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

İŞYERİ BİLDİRGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, işveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgeleri pilot bölge seçilen Ankara ilinde (isteğe bağlı olarak), e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden alınabilmekte olup söz konusu uygulamanın Türkiye genelinde işlem yapan tüm SG İl Müdürlükleri/SGM. leri için elektronik ortamda alınabilmesine imkan sağlayan program çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bahse konu uygulama vasıtasıyla ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerimizce halen Kurumumuza kağıt ortamında verilen işyeri bildirgeleri bundan böyle (isteğe bağlı olarak) Türkiye genelinde elektronik ortamda gönderilebilecektir. 

İşyeri bildirgelerinin  Kurumumuza  e-Sigorta  kanalıyla  gönderilebilmesi  için  öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve  doğum yılı bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir. 

Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak,

 - Gerçek kişi,
 - Kamu tüzel kişisi,
 - Özel hukuk tüzel kişisi,
 - Adi ortaklık,
 - Apartman yöneticiliği

olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir.

İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur. 

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir. 

İşyeri bildirgelerinin Kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından, Yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması halinde, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir. 

Bahse konu uygulamaya  http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/ linkinde  yer  alan  “İşyeri  Bildirgesi  (4-a  lı  Sigortalı  Çalıştırılanlar  Yönünden)”  seçeneğinden erişilmesi mümkün bulunmaktadır.

İşverenlerimize önemle duyurulur. 26.08.2014

 

                                                                                                              http://www.gavurgeci.com/iky     webmaster gavurgeci  recodesign