“e-BORCU YOKTUR” SORU-CEVAP BANKASI 

SORU-1: Borcu yoktur yazıları mevcut uygulamada nasıl verilmektedir ?   

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesi ve uygulama yönetmelikleri uyarınca, Ünitelerimizden “borcu yoktur” yazısının talep edildiği durumlarda, yüklenicilerin (ihale üzerinde kalan isteklinin) kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığının tespiti amacıyla Türkiye çapında (tüm Sigorta/Sigorta İl Müdürlükleri bazında) sorgulama yapılması zorunlu olup, Ünitelerimizce de “borcu yoktur” yazıları işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinden dolayı Kurumumuza borcunun olup olmadığı araştırıldıktan sonra  verilmektedir. 

SORU-2: “e-borcu yoktur” projesi nedir? 

            e-Borcu Yoktur Projesi, Kurumumuzda tescilli işyeri bulunan ve e-Bildirge uygulamasından yararlanan işverenlerimize, vergi kimlik numaraları anahtar olarak kullanılmak suretiyle internet üzerinden Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine ve Üniteler arası yazışma yapılmasına, faks çekilmesine gerek kalmadan 7 gün 24 saat  “borcu yoktur yazılarını” alabilmelerine imkan sağlayan bir uygulamadır.    

SORU-3: e-borcu yoktur projesi neden geliştirilmiştir ?   

            Gerek işverenlerimizin borcu yoktur yazısına ilişkin taleplerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılanması, gerek Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin bu konudaki iş yoğunluğunun azaltılarak asli görevleri olan işleri yapabilmelerine imkan sağlanması, gerekse e-Devlet uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla “Sanal Sigorta ve e-Bildirge Uygulaması” kapsamında Kurumumuz  tarafından  “e-Borcu Yoktur Projesi” geliştirilmiştir.           

SORU-4: e-borcu yoktur projesinin en önemli özelliği nedir?   

            Bu projenin en önemli özelliği, kamu kurumları içinde borcu yoktur belgelerinin internet ortamından verilebilmesine imkan sağlayan ilk örnek olması ve işverenlerin “SSK’dan borcu yoktur yazısını kısa sürede alamıyoruz” şeklindeki anlayışı ortadan kaldırarak, söz konusu taleplerin daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılanabilecek olmasıdır.                                                                                                                                                                            

SORU-5: e-borcu yoktur  uygulamasından beklenen faydalar nelerdir ? 

ü      İşverenlerimizin borcu yoktur yazısına ilişkin taleplerinin daha kısa sürede ve doğru bir şekilde karşılanması,

ü      Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine ve Üniteler arası yazışma yapılmasına, faks çekilmesine gerek kalmadan işverenlerin 7 gün 24 saat “borcu yoktur yazılarını” alabilmelerine imkan sağlaması,

ü      İşverenlerimizin sarfettikleri emek ve zaman kaybının en aza indirilmesi,

ü      Sorgulama kriterlerinde objektifliğin ve yeknesaklığın sağlanması,

ü      İnsani unsurlardan kaynaklanan hatalı değerlendirmelere bağlı olarak Kurumumuza karşı açılan davaların ortadan kaldırılması,

ü      İşverenlerin ihalelerden yasaklanmalarının önüne geçilmesi,

ü      Kurumumuza karşı oluşan olumsuz intibaların ortadan kaldırılması,

ü      Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin bu konudaki iş yoğunluğunu azaltarak asli görevleri olan işleri yapabilmelerine imkan sağlanması,

ü      Sorgulama sonuçlarının ihale makamı tarafından kontrol ve teyit edilebilmesi,

ü      e-Devlet uygulamasının yaygınlaştırılması, 

 

SORU-6: e-borcu yoktur işverenlere nasıl bir  kolaylık getiriyor? 

             İşverenler, e-borcu yoktur projesi ile Türkiye’nin ve Dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine ve Üniteler arası yazışma yapılmasına, faks çekilmesine gerek kalmadan, strese girmeden e-borcu yoktur belgesi alarak,  zamandan ve işgücünden tasarruf sağlama, işyerlerinin tahakkuk-tahsilat bilgilerini ve geçmiş borçlarını izleyebilme, daha kolay ve hızlı bir şekilde borcu yoktur yazısı alabilme imkanına kavuşacaklardır. 

SORU-7: e-borcu yoktur uygulamasının ihale makamları ve diğer kurum ve kişilere  herhangi bir faydası var mıdır?         

            İhale makamları ile diğer kurum ve kuruluşlarca, gerçek veya tüzel kişilerin ibraz ettiği        e-Borcu Yoktur Belgesinin doğruluğundan tereddüt edilmesi halinde, Kurumumuzun www.ssk.gov.tr adresindeki “İnteraktif Uygulamalar” menüsünden “işveren” başlığı altında yer alan “e-Borcu Yoktur  Belgesi Kontrol Uygulaması” seçeneği işaretlendikten sonra e-Borcu Yoktur belgesinin sağ  üst köşesinde yer alan Kurumca üretilmiş olan barkod / referans numarası girilmek suretiyle kontrol edebilecek ve Kurum sistemindeki e-Borcu Yoktur Belgesini görüntüleyebileceklerdir.                                                                                             

SORU-8: e-Borcu Yoktur uygulaması kapsamında internetten alınan e-borcu yoktur belgeleri ile hangi işlemler yapılabilecektir? 

            e-Borcu Yoktur uygulaması kapsamında, Kurumumuz bilgi işlem programları tarafından elektronik ortamda üretilecek olan bu belge ile işverenlerimiz, Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri uyarınca ihalelere katılabilecekler, ihaleli bir işi üstlenmişler ise hak edişlerini alabilecekler veya ihale konusu olmayan işlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları sözleşme veya protokoller gereği verdikleri hizmetler karşılığı olan ödemelerini ya da aracı (taşeron) olarak faaliyette bulundukları işlerde asıl işverenden olan alacaklarını alabileceklerdir. 

SORU-9: e-borcu yoktur ne zaman uygulamaya geçecektir? 

                22.11.2005 tarihinde e-Borcu Yoktur uygulaması başlamıştır.                 

SORU-10: Hangi işverenler e-borcu yoktur uygulamasından yararlanabilirler? 

Sosyal Sigortalar Kurumunda tescilli işyeri bulunan ve bu işyeri için e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi almış olan tüm işverenler, e-borcu yoktur uygulamasından yararlanabilecektir. 

SORU-11: e-borcu yoktur uygulamasından yararlanabilmek için başvuruda bulunan işverenler, bundan böyle bizzat müracaat ederek Sigorta İl/Sigorta müdürlüklerinden borcu yoktur yazısı alabilecekler midir?

e-borcu yoktur uygulamasından yararlanabilmek için başvuruda bulunan işverenler,  isterlerse internetten, isterlerse Sigorta İl/Sigorta müdürlüklerinden borcu yoktur yazısı alabileceklerdir. 

SORU-12:e-borcu yoktur uygulamasından yararlanmak için nasıl başvuruda bulunulabilecektir? 

             “e-Borcu Yoktur” uygulamasından faydalanmak isteyen işverenlerimiz, Kurum Web sayfasında yayınlanmış olan “e-borcu yoktur taahhüt belgesi “ ile “e-borcu yoktur başvuru formlarını” yine web sayfamızda yayımlanmış olan “e-Borcu Yoktur Başvuru Formlarını Doldurma Kılavuzu”ndan yararlanarak, formun tüm bölümlerini eksiksiz ve gerçeğe uygun doldurduktan sonra, “e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi” ekinde Kurumumuzda tescilli işyerlerinin bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden herhangi birine vermek suretiyle başvuruda bulunulacaktır.            

SORU-13: e-borcu yoktur  başvuru formu nereye verilecektir? 

            Tescilli işyerlerinin bulunduğu herhangi bir Sigorta  İl/Sigorta Müdürlüğüne verilecektir.           

SORU-14: e-borcu yoktur  taahhüt belgesini kimin imzalaması gerekmektedir ?      

            İşveren veya işveren vekili imzalayacaktır.  

SORU-15: Gerçek kişi işverenler için e-borcu yoktur başvuru belgesinin “3-ADINIZA SSK’DA KAYITLI DİĞER İŞYERLERİ” bölümüne hangi işyerlerinin yazılması gerekmektedir? 

            “3-ADINIZA SSK’DA KAYITLI DİĞER İŞYERLERİ” bölümüne, başvuru formunun  “1-İşyerine Ait Bilgiler” bölümünde beyan edilen işyeri dışında Türkiye genelinde (aynı ve/veya farklı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde) gerçek kişi, adi ortaklık ve iş ortaklığı şeklinde sahip olunan Kurumda tescilli tüm işyerlerinin unvanı, işyeri sicil numarası ve türüne ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yazılacaktır. 

SORU-16: Tüzel kişi işverenler için e-borcu yoktur başvuru belgesinin “2-AYNI TÜZEL KİŞİLİK UNVANI İLE SSK’DA TESCİLLİ İŞYERLERİNİZ” bölümüne hangi işyerlerinin yazılması gerekmektedir? 

            “2-AYNI TÜZEL KİŞİLİK UNVANI İLE SSK’DA TESCİLLİ İŞYERLERİNİZ”  bölümüne, başvuru formunun “1-İşyerine Ait Bilgiler” bölümünde beyan edilen işyeri dışında Türkiye genelinde (aynı ve/veya farklı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde) aynı tüzel kişilik unvanı ile işlem gören tüm işyerlerine ait unvan ve işyeri sicil numarası bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yazılacaktır. 

 SORU-17: e-borcu yoktur uygulamasında, her işyeri için Sigorta Müdürlüklerine ayrı ayrı  başvuruda bulunulmasına gerek var mıdır? 

“e-Borcu Yoktur” uygulamasından faydalanmak için tescilli işyerlerinin bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden herhangi birine başvuruda bulunan ve başvurulan işyeri sicil numarası üzerinden e-Borcu Yoktur aktivasyon işlemi yapılan işverenlerimizin, başvuru formlarında gerçek kişi işverenler için “3)ADINIZA SSK’DA KAYITLI DİĞER İŞYERLERİ”, tüzel kişi işverenler için “2) AYNI TÜZEL KİŞİLİK ÜNVANI İLE SSK’DA TESCİLLİ İŞYERLERİNİZ” bölümünde beyan ettikleri işyerlerinin aktivasyon işlemleri de otomatik olarak yapılacağından, bu işyerleri için ayrıca e-Borcu Yoktur başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır.  

SORU-18:e-Borcu Yoktur uygulamasında, her yeni işyeri tescilinde Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüklerine yeniden başvurulacak mıdır?  

Hayır. Gerçek veya tüzel kişi işverenlerin e-Borcu Yoktur başvurusunun aktivasyonunun yapılmasından sonra Kurumumuzun herhangi bir Ünitesinde yeni bir işyeri tescil ettirmeleri veya bir işyerine aracı (taşeron) olunması durumunda, bu işyerleri, vergi kimlik numaraları vasıtasıyla daha önce aktivasyon işlemi yapılmış olan işyeri grubuna otomatik olarak dahil edileceğinden, yeniden müracaatta bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. 

SORU-19: İşverenlerin, daha sonra meydana gelecek değişikliklerini Kurumumuza bildirilmesi gerekli midir? 

Borcu Yoktur uygulamasından yararlanmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi olan işverenlerin, Türkiye genelinde (tüm Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde) kendi adlarına veya aynı tüzel kişilik unvanı ile tescil edilmiş işyerleri ile ortağı, aracısı ve üst düzey yöneticisi oldukları işyerlerini beyan etmeleri ve yine, başvuru sırasında beyan ettikleri bu bilgilerde daha sonra herhangi bir değişiklik olması (örneğin; bir işyerine ortak ya da üst düzey yönetici olunması gibi)  durumunda bu değişiklikleri derhal e-Borcu Yoktur başvurusunda bulundukları Kurumumuzun ilgili Ünitesine bildirmeleri gerekmektedir. 

SORU-20: Başvuru formunda beyan edilen bilgilerin eksik veya yanlış olmasından ya da daha sonra meydana gelecek değişikliklerin Kurumumuza bildirilmemesinden doğacak sorumluluk kime aittir ? 

e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerin eksik veya hatalı olduğunun ya da beyan edilen bilgilerde daha sonra değişiklik olmasına rağmen Kurumumuza bildirilmediğinin herhangi bir şekilde anlaşılması halinde, Kurumumuzun ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin uğrayacakları zararlardan işverenler sorumlu olacaktır.

SORU-21: e-borcu yoktur uygulamasından yararlanmak için doldurulan başvuru formlarında güncelleme ( Örneğin, şirket ünvanı, adres, vd.)  yapabilir miyiz? 

              Şirket ünvanı veya adres değişiklikleri Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandıktan sonra dilekçe ekinde bağlı bulunduğunuz Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüğüne verilmesi ve tescil kütüğüne işlenmesi gerektiğinden, e-borcu yoktur uygulaması için doldurduğunuz formlarda güncelleme yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

SORU-22: e-borcu yoktur uygulaması ile ilgili olarak herhangi bir şifre alınacak mıdır? 

            e-borcu yoktur uygulaması ile ilgili olarak herhangi bir şifre alınmasına gerek bulunmamaktadır. e-Borcu yoktur uygulaması için başvurmuş olan işverenlerin kendilerine ait herhangi bir işyerinden dolayı  e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi almış olmaları yeterlidir. 

SORU-23: e-borcu yoktur uygulamasında daha önce alınan bir e-borcu yoktur belgesi daha sonra istenilmesi halinde  görüntülenebilecek midir? 

            Daha önce işverenlerce internet ortamında alınan e-Borcu yoktur belgesi, Kurumumuz web sitesindeki “interaktif uygulamalar” menüsünden “işveren” başlığı altında yer alan “e-Borcu yoktur belgesi kontrol uygulaması” seçeneği işaretlenmek ve daha önce alınmış olan belgedeki barkod/referans numarası girilmek suretiyle  görüntülenebilecektir. 

SORU-24: SSK’da tescilli herhangi bir işyeri bulunmayanlar internetten e-Borcu yoktur belgesi alabilecekler midir? 

            Hayır alamayacaklardır. e-Borcu yoktur uygulamasından faydalanabilmek için Sosyal Sigortalar Kurumunda 506 sayılı Kanuna istinaden tescil edilmiş bir işyerinin olması gerekmektedir. 

            Ancak, aracı (teşoron) olan işverenler, kendilerine ait Kurumda tescilli bir işyeri olmaması halinde, aracısı oldukları işyerinden dolayı almış oldukları e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresini kullanarak e-Borcu Yoktur belgesi almaları mümkün bulunmaktadır.    

SORU-25: e-borcu yoktur uygulaması ile ilgili olarak yapılan aktivasyon işlemi ne kadar süre geçerli olacaktır?   

e-Borcu yoktur uygulamasından yararlanmak için başvuran işverenlerin, müracaatlarının incelenmesi ve başvuru bilgilerinin bilgisayar girişinin yapılması sonrasında uygulamadan yararlanmaya yönelik aktivasyon işlemi yapılmaktadır. Yapılmış olan aktivasyon işleminde herhangi bir süre sınırlaması bulunmadığından, uygulamadan süresiz olarak yararlanabileceklerdir. 

SORU-26: e-Borcu Yoktur uygulaması kapsamında internetten alınan e-borcu yoktur belgeleri resmi kurumlar nezdinde geçerli bir belge midir?

 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun “Çeşitli Hükümler” başlıklı ve  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması” başlıklı 21’inci maddelerinde, Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemlerinin internet ve her türlü elektronik ve bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabileceği, internet,  elektronik ve benzeri ortamda bilgi ve belge alınıp verilebileceği, elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurum kayıtlarının esas alınacağı, bu bilgi ve belgelerin adli ve idari merciler nezdinde geçerli sayılacağı ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür.

Buna göre, söz konusu belge ihale makamları ve diğer kurum ve kişiler nezdinde geçerli bir belgedir. 

SORU-27: İhalelere katılabilmek için e-borcu yoktur belgesi internetten nasıl alınacaktır? 

            e-Borcu Yoktur aktivasyon işlemi yapılan gerçek veya tüzel kişi işverenler daha önce kendilerine verilmiş olan e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak e-bildirge ana menüsünün altında “e-Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama” menüsüne ulaşacaklardır. “e-Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama” menüsü altında bulunan; 1- İHALE KONUSU İŞLERLE İLGİLİ            e-BORCU YOKTUR  BELGESİ, a- İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur  Belgesi Seçeneği; işaretlenmek suretiyle, Kurumumuza da kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmaması kaydıyla, ihalelere katılmalarına imkan verecek içerikte borcu yoktur belgesini alabileceklerdir.  

SORU-28: “İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur Belgesi” seçeneğinden nasıl belge alınacaktır? 

            Bu seçenek işaretlendiğinde, ekrandaki takvim kullanılarak ihale tarihinin girilmesi gerekmektedir. İhale tarihinin yazılması halinde, ihale tarihi itibariyle daha önce e-Borcu Yoktur Başvurusu sırasında aktivasyonu yapılmış tüm işyerlerinin borç sorgulaması yapılmaktadır. İhale tarihinin yazılmaması halinde ise, söz konusu işyerlerinin işlem tarihinden bir önceki gün esas alınarak borçları sorgulanmaktadır. 

            Sorgulamada, gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin e-Borcu yoktur başvurusu sırasında beyan ettikleri ve Ünitece yapılan sorgulama sırasında tespit edilen tüm işyerlerinin ihale tarihi itibariyle sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır.  

            Yapılan sorgulama sonucunda; gerçek veya tüzel kişi işverenler, belirttikleri ihale tarihi ya da işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarıda belirtilen türde muaccel hale gelmiş borçlarının bulunmaması halinde, “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca Türkiye genelinde Kurumumuz bilgi işlem kayıtlarında …………. tarihi itibariyle yapılan sorgulama sonucunda, Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunmadığı” şeklinde işyerinin vergi kimlik numarası, işyeri unvanı/adı, işyerinin adresi, borç sorgulamasına esas alınan tarih, belgenin internet ortamında alındığı tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasını içeren “İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur Belgesi” ni kendi bilgisayarlarından alabileceklerdir. 

SORU-29: İhale suretiyle yaptırılan işlerle ilgili olarak istihkak ödenmesi sırasında istenilen borcu yoktur yazıları internetten alınabilecek midir? 

            “İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur  Belgesi Seçeneği”,  yapılan işin ihaleli iş olması nedeniyle işyeri tescili “ihale kodu (1)” verilerek yapılmış olan işyeri işverenlerine istihkak ödemeleri için gerekli olan borcu yoktur yazılarını alabilmelerine imkan sağlamaktadır.  

            Ancak, bu seçenek işaretlenmek suretiyle ihaleli işlerde istihkak ödemesinde kullanılmak üzere e-Borcu Yoktur Yazısının alınabilmesi için, o işyerinin daha önce e-Borcu Yoktur başvurusu sırasında aktivasyonu yapılmış, işyeri tescil işlemleri sırasında ihale kodu (1) olarak verilmiş ve yine o işyerine ait e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi ile e-Bildirge Giriş menüsüne girilmiş olması gerekmektedir.  

SORU-30: “İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur  Belgesi” seçeneğinden nasıl belge alınacaktır? 

            Bu seçenek  işaretlendiğinde, işlem tarihinden bir önceki gün esas alınarak sadece ihaleli işin yapıldığı işyeri ile ilgili olarak  tahakkuk eden sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primi borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır.

            Yapılan sorgulama sonucunda; gerçek veya tüzel kişi işverenler, işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarıda belirtilen türde muaccel hale gelmiş borçlarının bulunmaması halinde, “……………………….. sicil nolu işyeri ile ilgili olarak Kurumumuza verilmiş olan prim belgelerinden dolayı muaccel hale gelmiş borcunuzun bulunmadığı” şeklinde işyerinin; vergi kimlik numarası, işyeri unvanı/adı, işyerinin adresi, borç sorgulamasına esas alınan tarih, belgenin internet ortamında alındığı tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasını içeren “İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur Belgesi” ni kendi bilgisayarlarından alabileceklerdir. 

SORU-31: Borcu bulunan işverenlerin, borçlarının ihale makamı nezdindeki istihkaklardan mahsup edilebilmesi için ne yapmaları gerekmektedir ?  

İhaleli işlerden dolayı borcu bulunan işverenlerin, Kurumumuza olan borçlarının ihale makamı nezdindeki istihkaklarından mahsup edilebilmesi için, ihale konusu işin yapıldığı işyerinin işlem gördüğü ilgili Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüğüne müracaat ederek, sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primi borçlarını gecikme zamlı olarak hesap ettirmeleri gerekmektedir. 

SORU-32: İşverenler (örneğin; eczacılar, gözlükçüler, görüntüleme merkezleri gibi) kamu kurum ve kuruluşları ile ihale mevzuatına tabi olmaksızın  yapmış oldukları protokol ve sözleşmelere istinaden verdikleri hizmetin karşılığı olan ödemelerini alabilmeleri için gerekli olan borcu yoktur yazılarını internetten alabilecekler midir? 

“e-Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama” menüsü altında bulunan;2-İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ e-BORCU YOKTUR BELGESİ, a-Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu e-Borcu Yoktur Belgesi seçeneği, ihaleye katılma durumu olmadığı halde, gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin e-Borcu yoktur başvurusu sırasında beyan ettikleri ve Ünitece yapılan sorgulama sırasında tespit edilen tüm işyerlerinden dolayı Kurumumuza sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, idari para cezası, tasarrufu teşvik borçlarının olup olmadığına ilişkin borcu yoktur yazısı almalarına imkan sağlamaktadır.    

            Dolayısıyla, gerçek veya tüzel kişi olan işverenlerin bu seçeneği işaretlemeleri halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile ihale mevzuatına tabi olmaksızın  yapmış oldukları protokol ve sözleşmelere istinaden verdikleri hizmetin karşılığı olan ödemelerini alabileceklerdir.  

SORU-33: Asıl işveren tarafından, işyerinde aracı olarak faaliyet gösteren ve kendi adına sigortalı çalıştıran gerçek veya tüzel kişilerden Kurumumuza borçlarının olmadığının belgelenmesinin istenilmesi halinde, gerekli olan borcu yoktur yazıları internetten alabilecekler midir? 

Asıl işveren tarafından, işyerinde aracı olarak faaliyet gösteren ve kendi adına sigortalı çalıştıran gerçek veya tüzel kişilerden Kurumumuza borçlarının olmadığının belgelenmesinin istenilmesi halinde, aracı (taşeron) durumunda olan gerçek veya tüzel kişiler, aracısı oldukları işyerinden dolayı almış oldukları e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak kendilerine ait sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, idari para cezası ve tasarrufu teşvik borçlarının olup olmadığına ilişkin borcu yoktur yazılarını “Tek İşyerinden e-Borcu Yoktur Belgesi” seçeneği vasıtasıyla  alabileceklerdir.    

SORU-34:  e-borcu yoktur belgelerinin doğruluğunun ihale makamları ile diğer kurum ve kişiler tarafından kontrol edilmesi mümkün müdür? 

            İhale makamları ile diğer kurum ve kuruluşlarca, gerçek veya tüzel kişilerin ibraz ettiği        e-Borcu Yoktur Belgesinin doğruluğundan tereddüt edilmesi halinde, Kurumumuzun www.ssk.gov.tr adresindeki “İnteraktif Uygulamalar” menüsünden “işveren” başlığı altında yer alan “e-Borcu Yoktur  Belgesi Kontrol Uygulaması” seçeneği işaretlendikten sonra e-Borcu Yoktur belgesinin sağ  üst köşesinde yer alan Kurumca üretilmiş olan barkod/referans numarası girilerek kontrol edilmesi ve söz konusu e-Borcu Yoktur Belgesinin görüntülenmesi mümkün bulunmaktadır.                                                                                                                                          

SORU-35: Süresinde ödenmediği halde, belli bir vadeye bağlanarak taksitlendirilmiş prim borçları bulunan işverenler, gerekli olan borcu yoktur yazılarını internetten alabilecekler midir? 

e-Borcu Yoktur uygulamasından yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan ve başvuru aktivasyon işlemleri yapılmış olan gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin, gerek kendi adlarına veya aynı tüzel kişilik unvanı ile tescil edilmiş, gerekse aracı, üst düzey yönetici ve ortak oldukları işyerlerinin ihale tarihi itibariyle veya işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle Kurumumuza borçları olmakla birlikte; söz konusu borçlara karşı dava açılmış ve bu dava henüz kesin hükme bağlanmamışsa, vadesi geçtiği halde ödenmemiş ve ihale tarihinden önce ilgili kanunlara istinaden (6183, 4958 vd.) belli bir vadeye bağlanıp tecil ve taksitlendirme işlemi yapılmış olan borçların, vadesindeki ödeme yükümlülükleri aksatılmamışsa, yine, prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için Kurumumuz tarafından yapılan her türlü işleme karşı ihale tarihinden önce dava açılmış ve açılan bu dava kesin hükme bağlanmamışsa, bu durumda olan gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin, internet üzerinden e-Borcu Yoktur uygulaması kapsamında ihalelere katılmalarına imkan verecek içerikte yazı almaları şimdilik mümkün olmadığından, bu işverenlerimizin önceden olduğu gibi, ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize bizzat müracaat ederek, yukarıda belirtilen durumda olup olmadıklarını açıklayan yazı almaları gerekmektedir.    

SORU-36: İşverenlerin kendi adlarına ya da aracısı oldukları işyerlerinden borçlarının olmamasına ve ortağı oldukları işyerlerinin borçlarından da  kendi hisselerine düşen bölümü ödemiş olmalarına rağmen, internetten halen borçları görünüyor ve borcu yoktur belgesi alınamıyor ise ne yapılmalıdır? 

e-Borcu Yoktur Başvuru aktivasyon işlemi yapılmış olan gerçek veya tüzel kişi  işverenlerinin kendi adlarına ya da aynı tüzel kişilik unvanıyla  tescilli olan işyerleri ile aracısı oldukları işyerlerinden borçlarının olmamasına ve ortağı oldukları tüzel kişi işyerlerinin borçlarından da  kendi hisselerine düşen bölümü ödemiş olmaları durumunda, bu işverenlerin daha önce olduğu gibi borcu yoktur yazılarını, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek, gerçekten ortaklıktan kaynaklanan ve kendi sorumluluk paylarına düşen borcu ödeyip ödemediklerinin araştırılması sonucunda almaları gerekmektedir. 

SORU-37: Gerçek kişi işverenlerin kendi adlarına tescilli işyerleri ile aracısı ve ortağı oldukları işyerlerinden kaynaklanan borçlarının olmaması ve üst düzey yönetici oldukları işyerlerinde görev yaptıkları süre içerisinde de borçları bulunmamasına rağmen, ortaklık veya üst düzey yöneticilik ilişkisi sona erdikten sonra söz konusu işyerinin Kurumumuza borcunun bulunması durumunda, internetten halen borçları görünüyor ve borcu yoktur belgesi alınamıyor ise ne yapılmalıdır? 

 e-Borcu Yoktur Başvuru aktivasyon işlemi yapılmış olan gerçek kişi işverenlerinin kendi adlarına tescilli işyerleri ile aracısı ve ortağı oldukları işyerlerinden kaynaklanan borçlarının olmaması ve üst düzey yönetici oldukları işyerlerinde görev yaptıkları süre içerisinde de borçlarının bulunmamasına rağmen, ortaklık veya üst düzey yöneticilik ilişkisi sona erdikten sonra söz konusu işyerinin Kurumumuza borcunun bulunması durumunda, bu işverenlere daha önce olduğu gibi borcu yoktur yazıları, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize bizzat müracaat edilmesi  üzerine, gerçekten ortak veya üst düzey yönetici oldukları süre içinde tahakkuk eden borçlarının ödenip ödenmediğinin ilgili mevzuatına göre araştırılması sonucunda verilecektir. 

SORU-38: İşveren ve aracıların, ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde Kurumumuza toplam sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırına kadar borçlarının olması ve söz konusu borçlarının ödenmesi durumunda, gerekli olan borcu yoktur yazılarını internetten alabilecekler midir? 

      e-Borcu Yoktur uygulamasından yararlanan işverenlerin, aktivasyonu yapılmış olan tüm işyerlerinden kaynaklanan borçlarının prime esas kazanç alt sınırının altında olması durumunda, söz konusu borçlarını Kurumumuza ödedikten sonra borcu yoktur yazısını almaları gerektiğinden, bu durumda olan işverenlerin önceden olduğu gibi ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri ve gecikme zamlı olarak hesaplanacak toplam borçlarının sigorta primine esas kazanç alt sınırını aşıp aşmadığına göre borcu yoktur yazısı almaları gerekmektedir.  

SORU-39: İşverenlerin, gerçekte borçlarının olmamasına rağmen, internette borçları görünüyor ve borcu yoktur belgesi alınamıyor ise ne yapılmalıdır? 

e-Borcu Yoktur başvuru aktivasyonu yapılmış olan gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin, gerçekte borçlarının olmamasına rağmen yaptıkları ödemelerin emanet veya tasfiye edilecek hesaplara işlenmiş olmasına bağlı olarak e-Borcu Yoktur seçeneklerinden aldıkları yazılarda borç görünmesi halinde, borcu olduğu görünen işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması için müracaat etmeleri gerekmektedir.  

SORU-40: Prim borçlarını KDV iadesi alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerin gerçekte borçlarının olmamasına rağmen, internette borçları görünüyor ve borcu yoktur belgesi alınamıyor ise ne yapılmalıdır? 

Prim borçlarını KDV iadesi alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerimizin, bu gibi durumlarda işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne gerekli işlemlerin yapılması için müracaat etmeleri gerekmektedir. 

SORU-41: Prim borçlarını işyerlerinin tescilli olduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü dışındaki Ünitelerimiz kanalıyla ödeyen işverenlerin, gerçekte borçlarının olmamasına rağmen, internette borçları görünüyor ve borcu yoktur belgesi alınamıyor ise ne yapılmalıdır? 

Bazı işverenlerimiz prim borçlarını işyerlerinin tescilli olduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü dışındaki Ünitelerimiz kanalıyla da ödeyebilmektedirler. Bu gibi durumlarda işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne gerekli işlemlerin yapılması için müracaat etmeleri gerekmektedir.

http://www.gavurgeci.com/iky     webmaster gavurgeci