Sayı  : B.13.2.SSK.0.77.00.00/VI-86  / 316364                                              20.04.2004

Konu : e-bildirge, Yabancı Uyruklular 

GENEL YAZI 

            T.C. Kimlik Numarası olmayan Yabancı Uyruklu İşverenler; e-bildirge hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı başvuru formunda bulunan T.C. Kimlik numarası bölümünü boş bırakarak dolduracaklardır. 

Yukarıda adı geçen başvuru formunun ünite kullanıcısı tarafından sisteme girişi yapılırken, bu kişiye daha önce numara verilip verilmediğinin sorgulaması yapılacak, o kişi adına bir numara kayıtlı ise aynı numara, eğer kayıtlı olan bir numara yoksa tablosu daha önceden belirlenmiş olan iki haneli ülke kodu ile birlikte 9 hanelik sistem tarafından üretilecek numara verilecektir.Bu üretilen numarayı işveren kullanıcı kodu olarak bildirilecek ve başvuru formundaki T.C. Kimlik numarası hanesine bu bilgi yazılacaktır. 

            Bilgi ve gereğini rica ederiz. 

            Şb.Müd.G.Y:E.TOPÇU 

            Koordinasyon 

            Sigorta Primleri Dai.Bşk.:C.ÖZCAN                

             

                                       Menderes VAROL                       Nazmi GÜLEYÜPOĞLU

                                           Daire Başkanı T.                              Kurum Başkanı V.

                     

 Dağıtım

Gereği için:                                                        Bilgi İçin:

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı                 T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

Merkez ve Taşra Teşkilatı

 

                                                                                        http://www.gavurgeci.com/iky