Ankara ,     29/04/2005

SAYI    : B.13.2.SSK.5.01.08/VIII-031/330964                                                

KONU    e-Bildirge Zorunluluk Uygulamasında Yapılan Değişiklik

GENELGE,  16-340 Ek

Bilindiği gibi,  2004 yılı Mayıs ayı ile takip eden aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi adı altında alınması gereken belgenin; tüm illerde resmi-özel sektör ayırımı yapılmaksızın bir ila yedi arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden isteyenlerin , sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırılan işyerlerinden ise, zorunlu olarak internet ortamında gönderilmesi gerektiği hususu ile ilgili  olarak 06.04.2004 tarih ve 16-313 Ek sayılı Genelgemizde yapılacak işlemler ayrıntılarıyla açıklanmıştı. 

Bu defa, Kurum Yönetim Kurulunun 21.04.2005 tarih ve IX-428 sayılı Kararı ile ;           

1- 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında özel  ve resmi sektör işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,          

2- 2005/Ağustos ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini, 

İnternet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kurumumuza göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir. 

Buna göre, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet belgelerini yasal süresi içinde e-Bildirge uygulaması ile internet üzerinden Kurumumuza göndermeleri gerekmektedir.  

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet üzerinden vermekle zorunlu tutulan işverenlerin, anılan belgeleri kağıt ortamında yasal süresi içerisinde Kuruma verseler dahi, haklarında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi uyarınca  idari para cezası uygulanacaktır. 

Bu nedenle, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin, bu yasal zorunluluk karşısında gereksiz yere idari para cezası müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamaları için bugüne kadar e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini almamışlarsa (şifre üretim işlemleri zaman aldığından) bir an önce “e-bildirge Hizmetleri Başvuru Formu” ile “e-bildirge sözleşmesini” doldurarak işyerlerinin işlem gördüğü Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne başvurup kullanıcı kodu ve kullanıcı şifrelerini almaları gerekmektedir. 

Öte yandan, konu ile ilgili işlemler, 06.04.2004 tarih ve 16-313 Ek sayılı Genelgemiz doğrultusunda yürütülmeye devam edilecektir.

İşverenlerimizin ve meslek mensuplarının herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları ve uygulamanın yaygınlaştırılması bakımından;

1- Ekte gönderilen duyuru metninin Üniteniz girişine ve görülebilecek diğer uygun yerlere asılması, 

2- e-Bildirge zorunluluğu konusunda yapılan değişikliğin kamuoyuna duyurulması için bölgenizdeki yazılı ve görsel basın kuruluşları nezdinde gerekli girişimde bulunulması, 

3- e-Bildirge zorunluluğu konusunda yapılan değişiklikten doğrudan etkilenecek olan işverenlerimizin ve meslek mensuplarının mağduriyetlerinin  önlenmesi amacıyla bölgenizdeki işveren ve muhasebecilerin bağlı olduğu odaların yapılan değişiklik konusunda yazılı olarak bilgilendirilmeleri, 

4- 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda da 3 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerlerinin, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet üzerinden e-Bildirge uygulaması ile Kurumumuza göndermeleri zorunlu tutulduğundan, Üniteniz kayıtlarından yukarıda belirtilen sayıda sigortalı çalıştıran işyerlerinin tespitinin yapılarak (listesi alınarak), şayet bugüne kadar  e-Bildirge uygulamasına başvurmamış veya başvurmuş ve şifrelerini almış olmalarına rağmen, e-Bildirge uygulamasından yararlanmamışlar ise, bu işverenlerin başvurularını yapmaları veya daha önce almış oldukları şifre ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet ortamında Kurumumuza göndermeleri konusunda kendilerine telefonla veya başka yolla birebir ulaşılmak suretiyle gerekli bilgilendirme ve uyarının yapılması, 

5- Yukarıda belirtilen maddelerde Ünitelerimizce yapılması istenen çalışmalarla ilgili olarak ilki 13.05.2005 tarihinde, diğerleri de 31.05.2005 ve 17.06.2005 tarihlerinde olmak üzere Sigorta Primleri Daire Başkanlığının jaksu@ssk.gov.tr adresine bilgi verilmesi, 

Gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.

 

Celal ÖZCAN                                                        Sait ERSOY                                       

Daire Başkanı G.                                                 Genel Müdür

                                                                      Kurum Başkan V.

  

28.04.2005,   SSK DUYURUSU 

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin on yedinci fıkrası ile verilen yetkiye istianeden, Kurumumuz Yönetim Kurulu tarafından, işyerlerinde 8 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere 2004/Mayıs ve takip eden aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kurumumuza gönderilmesi zorunluluğu getirilmişti.  

Bu defa, Kurum Yönetim Kurulunun 21.04.2005 tarih ve IX-428 sayılı Kararı ile ;  

1- 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında özel ve resmi sektör işyerlerinde
5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,  

2- 2005/Ağustos ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,  

Internet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kurumumuza göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.  

Buna göre, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet belgelerini yasal süresi içinde mutlaka e-Bildirge uygulaması ile internet üzerinden Kurumumuza göndermeleri gerekmektedir.  

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet üzerinden vermekle zorunlu kılınan işverenlerimiz, anılan belgeleri kağıt ortamında yasal süresi içerisinde Kuruma verseler dahi, haklarında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.  

Bu nedenle, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerimiz, bu yasal zorunluluk karşısında gereksiz yere idari para cezası müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamaları için bugüne kadar e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini almamışlarsa (şifre üretim işlemleri zaman aldığından) bir an önce "e-bildirge Hizmetleri Başvuru Formu" ile "e-bildirge sözleşmesini" doldurarak işyerlerinin işlem gördüğü Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne başvurup kullanıcı kodu ve kullanıcı şifrelerini almaları gerekmektedir.  

İşverenlerimiz E-Bildirge uygulaması ile, Kuruma gelmeden, sıra beklemeden, zaman kaybetmeden, strese girmeden işyerlerinden, evlerinden yada internet bağlantısı bulunan herhangi bir yerden 7 gün 24 saat e-bildirge uygulamasıyla Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Kurumumuza gönderebilmektedirler.  

E-bildirge uygulaması ile işverenlerimiz 2005/Şubat ayında 331.655 işyerinden 5.433.429 sigortalının prim ve hizmet bilgilerini Kurumumuza göndererek kendilerine sunulan bu hizmetten yararlanmışlardır.

http://www.gavurgeci.com/iky     webmaster gavurgeci