İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN FAYDASI

“En değerli kaynak insan”. Bu söz artık işletmelerin karşılaştıkları bir söylem olmaktan çıkıp verimliliği etkileyen en büyük faktörün insan olduğunun anlaşılması üzerine, kurumların organizasyon yapılarında önemli gelişmelere temel oluşturmuştur.

Gerçekten de kurumun yetenekli işgücünü bulup işe alması ve sonrasında sahip olduğu bu kaynağı elde tutmak ve kurumun hedeflerine paralel olarak en etkin ve verimli biçimde kullanmak günümüz şirketleri için stratejik bir önem kazandı.

Kuruma sunulan çözüm bir yanda insan kaynağı ile ilgili SSK, bordro, kıdem ve ihbar tazminatı gibi personel çıkış işlemleri, aylık puantaj işlemleri, personel kredisi ve borçları gibi operasyonel ve idari işleri etkin biçimde yönetirken diğer yandan bu kaynağı projeler ve işler bazında düzenlemesi, organize etmesi ve doğru ekiplerin oluşturulması sürecinde destek olmalıdır.

Teknolojinin bu yöndeki kullanımı, çalışanların beklentilerini ve fikirlerini hızlı ve doğru biçimde alabilmek için çevrimiçi anketlerin kolaylıkla hazırlanmasını aynı zamanda bireyin kariyer planlaması ile organizasyon kültürünü benimseyip, kurumun misyonu ile örtüşmesini, iş doyumunu ve çalışanın şirket bünyesinde tutulmasını da maksimize etmelidir. Bu sayede şirketlerin verimliliğine büyük ölçüde katkıda bulunur.

Kaynak: www.microsoft.com

 

 

 

 

 

 

 

                                       http://www.gavurgeci.com/iky     webmaster gavurgeci