İZİN SÜRELERİ VE ÖDEMELERİ

 
KONU İZİN TÜRÜ VE ŞEKLİ SÜRE ( GÜN ) KANUN MADDESİ & AÇIKLAMA
EVLİLİK İZNİ ÜCRETLİ & KULLANDIRILIR 3 İşçilerin evlenmelerinde üç güne  kadar verilecek izinler (İş Kanunu Md.46,55).
ÖLÜM İZNİ ÜCRETLİ & KULLANDIRILIR 3 İşçilerin ana veya babalarının, eşlerinin,kardeş veya çocuklarının ölümünde 3 güne kadar verilecek izinler (İş Kanunu Md.46,55).
YILLIK İZİN ÇIKIŞTA ÜCRET ÖEDEMESİ
İZİN KULLANIMI 
Çalışma Süresi,
1-5 Yıl : 14 Gün ( Haftalık izin olarak + 2 gün )
5-15 yıl : 20 Gün ( Haftalık izin olarak + 3 Gün )
15 yıl ve Üstü : 26 Gün ( Haftalık izin olarak + 4 Gün )
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz.
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
YOL ÜCRETSİZ 1-4 Gün arası belgelendirmek koşulu ile…
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır (İş Kanunu Md.56).
 
YENİ İŞ ARAMA İZNİ İZİN KULLANIMI
AKSİ TAKDİRDE ÖDEME
İhbar süresinin kullandırılması durumunda
her gün için 2 saat
Bu izin kullandırılmassa ücret olarak ödenir.

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır (İş Kanunu Md.27)
 
DOĞUM İZNİ RAPORA BAĞLI İZNİ 16 HAFTA ( 112 GÜN ) Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.Çalışan isterse doğum sonrası 6 ay ücretsiz izin kullanabilir. (İş Kanunu Md.74).  Eşi doğum yapmış olan erkek çalışanın talebi doğrultusunda, işveren uygun görürse ücretli izin verebilir. ( 1-2 Gün )
PERİYODİK KONTROL
 İZNİ
ÜCRETLİ & KULLANDIRILIR Doktor Raporuna göre belirlenecek periyodik günler Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir (İş Kanunu Md.74).
 
SÜT İZNİ ÜCRETLİ & KULLANDIRILIR
AKSİ HALDE ÖDEME
Her gün 1,5 saat
Çocuk 1 yaşına girene kadar devam eder, verilmez ise ücreti ödenmek zorundadır.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır (İş Kanunu Md.74).
HASTALIK ( RAPOR ) ÜCRETLİ  2 Gün Bir haftalık süre içinde kalmak üzere hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri (İş Kanunu Md.46)
İHBAR SÜRELERİ  ÖDEME VEYA
İZİN KULLANIMI
Çalışma Süresi,
2-6 ay için : 14 gün
7 ay - Birbuçuk yıl  : 28  gün
Birbuçuk yıl - Üç yıl : 42 gün
Üçyıldan fazla süre : 56 gün
 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra
( İş Kanunu Md.17)
KIDEM TAZMİNATI ÖDEME Çalışılan her yıl için 1 Brüt maaş tutarı 1 yılını doldurmuş işçinin iş sözleşmesinin sona eriş biçimine bağlı olarak ve işçinin çalıştığı süre dikkate alınarak ücret tutarına göre ödenen tazminattır.
( 1475 İş Kanunu Md.14)
RESMİ TATİLLER ÖDEME VEYA
 İZİN KULLANIMI
a) Yılbaşı 01 Ocak, 1 gün
b) Ramazan Bayramı 3.5 gün,
c) Kurban Bayramı 4.5 gün,
d) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Gün
e) Gençlik ve Spor Bayramı, 1
f) Zafer Bayramı 30 Ağustos, 1 gün
g) Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim 13.00’dan itibaren 29 Ekim, 1,5 gün
h)1 Mayıs 2008, Emek ve Dayanışma Günü, 1 gün
h) Kanunla ilave edilebilecek veya azaltılabilecek günler.
 
 2429 numaralı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
HAFTA TATİLİ ÜCRETLİ 6 Günlük çalışma karşılığı 1 gün olarak verilen ücretli izindir. 4857 sayılı iş kanununun 46. maddesi hafta tatili hakkını düzenlemektedir. Buna göre; haftanın iş günlerinde eksiksiz olarak çalışmış olan işçiye 7 günlük zaman diliminde 24 saat kesintisiz dinlenme (hafta tatili) verilmesi esastır. Hafta tatili gününün ücreti herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın işveren tarafından işçiye ödenmektedir. 

                                                                                                              http://www.gavurgeci.com/iky     webmaster gavurgeci  recodesign