İKYWORLD YASAL ÖN DEĞERLER   2017 - Pratik Bilgiler

Verilen değerler bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.

 KIDEM TAZMİNATI  
 Kıdem Tazminatının tavanı 01.01.2017 - 30.06.2017 tarihleri arası      - Yıllar itibarı ile kıdem tazminatı -

4.426,16

 Kıdem Tazminatının tavanı 01.07.2017 - 31.12.2017 tarihleri arası

0,00

 ASGARİ ÜCRET                                                                              - Yıllar itibarı ile asgari ücret -  
 Asgari Ücret 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası  Aylık Brüt    - İşverene Maliyeti - 1.777,50
 Asgari Ücret 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası  Aylık Net (AGİ Hariç) 1.270,71
 KAPICILAR  için  01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası  Aylık Brüt / Net 1.777,50 / 1.510,87
 SİGORTA PİRİMİ NE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRET  
 SSK Taban 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası  1.777,50
 SSK Tavan 01.07.2017-31.12.2017 tarihleri arası  13.331,40
 SİGORTA PİRİM ORANLARI                                                                                             İşçi Payı

İşveren  Payı

 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları primi                                                                                        -

2

 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı                                                                         9

11

 Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı                                                                                              5

7,5

 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi                                                                                           7,5

24,5

 * SGDP İşveren payı 01.09.2013 tarihinden itibaren 24,5 olmuştur.
 SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI   ( 2017 yılı için geçerlidir)  
 1.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar)             - Yıllar İtibarı İle indirim tutarları - 900,00
 2.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %60'ini kaybetmiş olanlar) 470,00
 3.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %40'ini kaybetmiş olanlar) 210,00
 2017 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR  
* Ücretlerde 

Binde 7,59

* Muhtasar Beyanname

33,90

*  SGK' na verilen sigorta pirim bildirgeleri

25,30

* Kira sözleşmeleri 

Binde 1,89

 2017 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  
 13.000,00  TL 'ye  kadar

% 15

 30.000,00 TL’nin 13.000,00 TL’si için 1.950,00 TL, fazlası % 20
 110.000,00 TL’nin 30.000,00 TL’si için 5.350,00 TL,  fazlası % 27
 110.000,00 TL’den fazlasının 110.000,00 TL’si için 26,950,00 TL, fazlası % 35
 İŞ AKDİNİN FESHİNDE ASGARİ İHBAR SÜRELERİ  
 a) İşi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 Hafta
 b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 Hafta
 c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için  6 Hafta
 d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 Hafta
 ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ  
 a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara Yılda 14 İş Günü
 b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara  Yılda 20 İş Günü
 d) 15 yıl ve daha fazla olanlar Yılda 26 İş Günü
 e) 18 ve daha küçük yaşta işçilere Yılda en az 20 İş Günü
 f) 50 ve daha büyük yaşta işçilere Yılda en az 20 İş Günü
 Not : Cumartesi günü izin sürelerine dahildir. İzin süresine rastlamayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel günleri izin süresinden sayılmaz.  
 ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ORANLARI  
 Çocuk Yardımı 01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında; 1.777,50TL x % 2 35,55
 Aile Yardımı  01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında; 1.777,50TL x % 10 177,75
 Çalışanlarda Yemek Yardımı İstinası 01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihinden itibaren günlük 3,56
 ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARI    
                                                          Çalıştırma Oranları >                                                  Eski Hükümlü Özürlü
 KAMU İşyerlerinde                                                                                                                      % 2 % 4
 ÖZEL   İşyerlerinde                                                                                                                      - % 3
  YAZARKASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRLARI  
 Yazarkasa fişi düzenleme üst sınırı 01.01.2017 tarihinden itibaren  

900,00

  ASKERLİK BORÇLANMASI
 01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında; Aylık 568,80
  EMZİRME ÖDENEĞİ
  01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında 132,00
  CENAZE ÖDENEĞİ
 01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında 531,00
   

Günümüzde bir iş kurmak , girişimci olmak, eski sınırları aşmak  ve öncülük etmek demektir. Paula Nelson