İKY YABANCILAR

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinler Hakkında Kanunun 21.maddesi gereğince uygulanan İdari Para Cezaları;

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 7.325.TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya; 731.TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 2.928.TL
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

365.TL

* Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır